Služby

Nabízím individuální psychologické konzultace pro děti od pěti let, dospívající a dospělé, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a chtějí se aktivně podílet na změně a situaci lépe zvládnout.
 
AKTUÁLNĚ poskytuji konzultace v režimu online, jak pro stávající klienty, tak prvoklienty.
Využívám platformy Skype, Zoom a Google Meet. Na konkrétní platformě se vždy domlouvám s klientem dle jeho potřeby a možností.
 
 
U dospělých se může jednat o témata spojená s:
– depresí, pocity prázdnoty
– úzkostí, strachem, obavami
– emočními obtížemi
– krizí v zaměstnání či partnerském životě
– rozvojem osobnosti
– nízkým sebevědomím a sebehodnocením
– podporou a doprovázením při těžké životní události či změně
 
 
U dětí nabízím konzultace ohledně:
– výchovných a výukových obtíží
– nesnází v rodině, rozvodové situace
– adaptačních obtíží
– nízkého sebehodnocení a hledání vlastní identity
– strachu a úzkosti
– obtíží se socializací
– navazování vztahů s vrstevníky