O mně

PhDr. Nikola Syrovátková

PhDr. Nikola Vaňková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Dále jsem absolvovala sebezkušenostní pětiletý výcvik. Od roku 2017 pracuji jako poradenský psycholog, kde je mojí hlavní náplní péče o děti a žáky od 3 do 18 let. Jedná se především o diagnostiku obtíží, intervenci a konzultace s dítětem, ale i s jeho rodiči.

Ve své praxi se zaměřuji i na práci s dospělými. Prošla jsem si celou řadou kurzů jako např. práce s emocemi, vedení terapeutického rozhovoru či kompletní kurz krizové intervence pro dospělé.

V rámci studia jsem nasbírala řadu zkušeností v různých zdravotnických a školských zařízeních (PN Bohnice, Fakultní Thomayerova nemocnice, Terapeutická komunita v Mýtě, stáž u školního psychologa na ZŠ I SŠ atd.)

Svou práci pravidelně superviduji, což považuji za účinný nástroj profesního posunu a zvýšení kvality služby.

Vzdělání

 • 2019-2020 – rigorózní řízení v oboru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
 • 2015-2018 – magisterské studium psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
 • 2012-2015 – bakalářské studium psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2011-2015 – bakalářské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem 

Výcviky a odborná školení

 • 2020 – terapeutická práce s dítětem v rozvodové situaci, INDEPT
 • 2018-2019 – diagnostické a výcvikové kurzy v oblasti výkonových testů (WISC, IDS) a v oblasti specifických poruch učení – čtení, psaní a matematické dovednosti (J. Bednářová), testy paměti
 • 2018 – členka Prázdninové školy Lipnice, zážitková pedagogika, tvorba autorského kurzu pro dívky 15-18 let
 • 2018 – získání osvědčení Psycholog ve zdravotnictví 
 • 2017 – kurz Reflektování v rozhovoru v pomáhající profesi, akr. MPSV 
 • 2016 – kurz Pesso-Boyden terapie
 • 2016 – 2020 – absolvování sebezkušenostního psychodynamicky orientovaného výcviku se zaměřením na práci s dětskou skupinou 
 • 2013 – Kurz kompletní krizové intervence v tváří tvář – Déčko, Liberec, akr. MPSV